Google Bewertung
4.9
Tee diverse

Tee diverse

Fr. 0.00

Himalayan / Jasmin / Green (Tee aus kurg 800ml   5.00

Tee / Nature diverse                                               3.90

Heisse Schokolade                                                4.50

Punsch Rum ohne Alkohol                                  3.90

Punsch Rum mit Alkohol                               6.50

Kaffee / Espresso                                               3.90

Kaffee / Espresso Corretto                                     6.00

Kaffee Zwetschgen Lutz / Fertig / GT              6.50

Schale / Cappuccino                                    4.20    4.50